Voortgang gepland onderhoud

De watergangen in het beheer van de gemeente worden in combinatie met de wegbermen onderhouden.