Financiƫle consequenties en vertaling in de begroting

In de begroting en de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen voor infraplan wegen voor de jaren 2017 tot en met 2020. Deze lasten dienen meerjarig in de meerjarenbegroting meegenomen worden omdat ook salarislasten aan die projecten worden toegerekend. Het betreft de kapitaallasten van onderstaande investeringen:

Infraplan wegen

Infraplan wegen (IPW0) 2016-2019

€ 200.000,00

Infraplan wegen (IPW0) 2015-2018

€ 939.000,00

Voor de uitvoering van het wegenbeleidsplan 2014-2023 is voor 2017 een totaal krediet van € 1.139.000,00 nodig.

2017 (incl. indexering): € 200.000,00 plus €    939.000,00
2018 (incl. indexering): € 200.000,00 plus €    962.000,00
2019 (incl. indexering): € 200.000,00 plus €    985.000,00
2020 (incl. indexering): € 200.000,00 plus € 1.009.000,00

Openbare verlichting

€ 123.000,00

Het beleidsplan Openbare verlichting 2011-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van 15 maart 2012. Daarbij is o.a. uitgegaan van lasten van investeringen voor achterstallige vervanging van de openbare verlichting. Voor 2017 is een uitvoeringskrediet nodig van € 123.000,00. Deze investering brengt structureel lasten met zich mee (1e jaar: € 7.995,00).

Cyclische vervanging van speeltoestellen

€ 26.000,00

Op basis van de Nota Speelruimte 2013 hebben we beoordeeld welke speelvoorzieningen in Goirle en Riel kunnen vervallen. In totaal neemt het areaal af met 12 speelplaatsen en circa. 27 speeltoestellen, wat een daling is van circa 15% tot 18%.
De Nota Speelruimte bevat een uitvoeringsplan tot en met 2015. In het plan is wel een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Aangegeven is dat op grond van afschrijvingstermijnen en de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen tussen 2016 en 2020 nog een forse investering verwacht mag worden voor het vervangen van speeltoestellen.
In 2017 is het jaarlijkse bedrag van € 26.000,00 nodig voor cyclische vervangingen en renovatie.