Voortgang gepland onderhoud

Planvorming en onderzoek
In 2017 wordt de voortgang van het huidige vGRP geëvalueerd en aan de raad gepresenteerd.
Op basis van het in 2016 opgestelde grondwatermeetplan worden in 2016 en 2017 de grondwatermeetpunten geïnstalleerd.

Preventief/ kleinschalig correctief onderhoud
Het regulier preventief en kleinschalig correctief onderhoud bestaat voornamelijk uit het reinigen en inspecteren van de diverse rioleringsobjecten. Dit zijn de kolken, hoofdriolering, (druk)rioolgemalen en bergbezinkbassins. Uit kostentechnische overweging worden de perceel- en kolkaansluitingen hoofdzakelijk correctief onderhouden, op basis van meldingen bij het 'Meldpunt Buurtbeheer'.

Grootschalig onderhoud
In 2017 wordt grootschalige planmatig correctief onderhoud aan de hoofdriolering in een gedeelte de Groote Akkers uitgevoerd. Daar wordt in 2016 nog een reinigings- en inspectieronde uitgevoerd, ter voorbereiding van deze werkzaamheden. Bij dit planmatig onderhoud worden reparaties en renovaties aan de hoofdriolering uitgevoerd, om het functioneren te herstellen.

Investeringen 2016
De rioolgemalen Goirleseweg en Eikenlaan worden gerenoveerd.
Binnen het project Van Haestrechtstraat wordt een regenwaterriool aangelegd, ter voorbereiding van een toekomstige "blauwe" ader richting de Nieuwe Ley.

Investeringen 2017

  • Het telemetrie-systeem, of gemalenbesturingssysteem voor de geautomatiseerd rioleringsobjecten wordt vervangen in 2017;
  • Het functioneren van het gemaal Sporenring wordt verbeterd. De verwachting is, dat hiervoor een nieuwe persleiding aangelegd wordt;
  • De voorbereiding van vervangende maatregelen voor de bergingszakken aan de Saelde en Abcovenseweg/Peter Bennesonstraat wordt in 2017 vervolgd. Hiervoor waren eerst meetgegevens nodig, die in de afgelopen jaren zijn verzameld. Hiermee is meer inzicht in het functioneren van het systeem verkregen;
  • De uitvoeringsmaatregelen ter bestrijding van wateroverlast in Abcovenseweg en Beeksedijk worden in 2016 voorbereid en mede afhankelijk van overeenstemming met waterschap de Dommel worden deze verbetermaatregelen in 2017 uitgevoerd;
  • In combinatie met de reconstructie van de Tilburgseweg wordt de hoofdriolering gerepareerd. Nut, noodzaak en kansen met betrekking tot het scheiden van hemel- en afvalwater in deze straat worden nu nog onderzocht;
  • Gecombineerd met, of vooruitlopend op de wegwerkzaamheden in de Baronielaan en Hoogeindseweg wordt de riolering ter plaatse gerepareerd, of gerenoveerd. Mogelijk lopen werkzaamheden uit tot 2018.