Beleid

Gezien de beperkte aanwezigheid van waterbouwkundige objecten, zoals grote watergangen, sluizen en havens in beheer van de gemeente, is hiervoor geen expliciet beleid vastgesteld. In het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP 2015-2019) komen de onderwerpen bermsloten, hemelwater en grondwater aan de orde. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 9 december 2014.