Dit programma omvat het beleid op het gebied van welzijn (Jeugd en Wmo), sport, kunst & cultuur, onderwijs, participatie en minimabeleid).