Financiƫle consequenties en vertaling in de begroting

In de begroting en de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen in riolering. Het betreft de kapitaallasten van de onderstaande investeringen.

Infraplan riolering (IPR) 2017 - 2020

€ 541.000,00

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.
2017: € 541.000,00
2018: € 1.299.000,00
2019: € 244.000,00
2020: € 1.008.000,00

Infraplan riolering (IPR) 2017 - 2020

€ 147.000,00

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen elektrisch/mechanisch. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.
2017: € 147.000,00
2018: € 96.000,00
2019: € 153.000,00
2020: € 144.000,00