Beleid

Onze gebouwen zijn gericht op multifunctioneel gebruik. We beheren en onderhoudende gemeentelijke accommodaties (gebouwen en sportvoorzieningen) planmatig-rationeel. Dat betekent dat we, mede op basis van het 'Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2017- 2026', vooruit plannen. We voeren pas gerichte onderhoudsmaatregelen uit, na een inspectie van de onderhoudsstaat. Zo houden we de gebouwen op duurzame wijze, sober en doelmatig in stand.