Omvang achterstallig onderhoud

Sinds begin 2015 wordt naast de monitoring van het Integraal beeldbestek ook de kwaliteit van verhardingen elke 4 weken op 50 locaties in de bebouwde kom gemonitord. In 2015 was er nog regelmatig sprake van lichte overschrijdingen van de beeldkwaliteit. In 2016 zijn er nauwelijks overschrijdingen waargenomen. Hieruit wordt geconcludeerd dat het onderhoud op orde is conform het vastgestelde beleid. De wegen voldoen aan beeldkwaliteit B.

Bij grootschalige renovaties vanuit het infraplan is sprake van een achterstand van zo'n 2 jaar. Het betreft de projecten:

  • 't Ven noord;
  • Hoogeindseweg;
  • Baronielaan.

Projecten lopen mede vertraging op omdat door  wijzigingen in de coalitie in 2016 projecten met hoge prioriteit zijn toegevoegd aan de planning ( Hoofdroute Riel en de centrumcirculatieplan (Tilburgseweg)). Ook is vanwege een ernstig ongeval de uitvoering naar voren gehaald van de rotonde Poppelseweg-Turnhoutsebaan en de opwaardering van het kruispunt Rillaersebaan-Turnhoutsebaan. Hoewel noodzakelijk, heeft dit een effect op de planning van het  onderhoud.