Omvang achterstallig onderhoud

Planvorming en onderzoek
Het opstellen van het meer concrete rioolbeheerplan (of de meerjarenprogrammering riolering), zoals is genoemd in het vGRP is vertraagd. Dit wordt in 2017 gerealiseerd.

Preventief onderhoud
Er is geen achterstand op het regulier preventief en kleinschalig correctief onderhoud.

Grootschalig onderhoud
Er is een beperkte achterstand op het groot correctief onderhoud van de hoofdriolering. In de omgeving van de Gagel waren reparatie- en renovatie maatregelen gepland. Omdat het meer efficiënt bleek, om in 2016 het Bodepad te renoveren, heeft deze prioriteit gekregen, boven de Gagel en haar omgeving. De reparaties in de omgeving van de Gagel zijn vooralsnog voor 2017 gepland. Het exacte uitvoeringsjaar is mede afhankelijk van de financiële ruimte en de benodigde maatregelen.

Investeringen
In het vGRP is de omgeving van de Wermebossestraat opgenomen voor 2015. Door een hogere prioritering aan onder andere de Hoogeindseweg, Tilburgseweg, Baronielaan en Dorpsstraat Riel is de Wermebossestraat en haar omgeving uitgesteld.