Beleid

Het te voeren beleid met betrekking tot riolering is in hoofdlijnen vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP 2015-2019). Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 9 december 2014.