Nr.Omschrijving programmaLastenBatenSaldo
1Bestuur1.230.916-12.2601.218.656
2Openbare orde en veiligheid1.599.789-3.5001.596.289
3Ontwikkeling ruimte19.110.610-13.314.7275.795.883
4Sociaal domein28.333.338-5.940.92122.392.417
Algemene dekkingsmiddelen1.418.164-35.758.717-34.340.553
Overhead4.444.310-85.2204.359.090
Vennootschapsbelasting (VpB)61.000061.000
Onvoorziene uitgaven69.600069.600
Subtotaal56.267.727-55.115.3451.152.382
Mutaties reserves913.224-2.065.607-1.152.383
Resultaat57.180.951-57.180.952-1