Voortgang gepland onderhoud

In 2017 worden de volgende straten herstraat:

  • De Reitstraat;
  • Truitje Toussaintdreef (gedeeltelijk);
  • E.D. Dekkerdreef (gedeeltelijk);
  • A. Staringsdreef (gedeeltelijk.

Naast deze grotere klussen worden diverse kleinere klussen uitgevoerd als het herstraten van een stuk trottoir of weg en herstellen van kleinschalige schades en wortelopdruk. Deze herstelwerkzaamheden worden vaak uitgevoerd op basis van meldingen van bewoners bij het 'Meldpunt buurtbeheer'.
Voor het onderhoud van halfverharde wegen is structureel een budget meegenomen gelijk aan dat van vorig najaar maar dit budget staat steeds verder onder druk.