Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats:

Tilburg

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Burgemeester

Zeggenschap:

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.

Openbaar belang:

Samenwerking op het terrein van gezondheidszorg.

Relatie met programma:

4

Financieel belang:

Bijdragen in de gemeenschappelijke regeling.

Bijdrage 2017:

Nihil.

Ontwikkelingen in:

2015

2016

2017

 Eigen vermogen per 31-12

€ 10.021.773,00

€ 9.857.272,00

€ 9.719.272,00

 Vreemd vermogen per 31-12

€ 26.285.635,00

€ 26.423.729,00

€ 26.586.728,00

 Jaarresultaat

-/- € 164.501,00

-/- € 138.000,00

-,- € 163.000,00

 Totaal passiva

€ 36.142.907,00

€ 36.143.000,00

€ 36.143.000,00

Gemeentelijk risico:

De risico's worden beperkt ingeschat..

Bijdrage 2017:

Voor de jaren 2011 tot en met 2016 was geen bijdrage verschuldigd. De verwachting is dat er in de toekomst ook geen bijdrage verschuldigd zal zijn.