Rentelasten interne financiering

Door middel van de renteomslag wordt deze rente over het eigen vermogen doorberekend aan de taakvelden.

Interne rente

2017

Stand reserves per 1 januari

29.700.918,00

Gemiddeld rentepercentage externe financieringsmiddelen

2,29%

Rente over eigen vermogen

680.151,00